Publikációk, CV

Dr. Bozsaky Dávid PhD

tszvez. egyetemi docens **
Associate professor, Head of Dept.

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Homlokzati hőszigetelő rendszerek
Facade insulation systems

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Önéletrajz (publikációkivonatokkal) / CV (with Abstracts)

Prof. Dr. KOPPÁNY Attila

egyetemi tanár * **
University professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Épületdiagnosztikai és épületpatológiai rendszerek
Building diagnostics and buiding pathology

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Önéletrajz / CV
Alkotások, kiállítások, képgaléria / Creations, exhibitions and gallery

TOLNAY Imre DLA habil

egyetemi tanár * **
University professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Képzőművészet
Fine arts
Művészettörténet, művészetkritika
History of art, art review

Publikációk és kiállítások listája / List of publications and exhibitions
Önéletrajz / CV
Alkotások, írások, képgaléria / Creations, publications and gallery

RADOSZA Attila DLA

egyetemi docens *
Associate professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Képzőművészet
Fine arts

Publikációk és kiállítások listája / List of publications and exhibitions
Önéletrajz / CV
Alkotások, kiállítások, képgaléria / Creations, exhibitions and gallery

Dr. SOMFAI Attila PhD

egyetemi docens **
Associate professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Települések története, értékvédelme, fejlesztése
History of settlements, their protection of values and their development
Épületszerkezetek
Building constructions

Publikációs lista / List of publications
Publikációk (számos letölthető) / Publications (with downloads)
Fontosabb tervezések, szakértések / Design and expertises

KŐRÖSSI Éva

egyetemi adjunktus
Lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Homlokzatburkolatok
Facade coverings

Publikációs lista / List of publications
Önéletrajz, tervezések, szakértések / CV, design and expertises

GÁBOR Erika

egyetemi tanársegéd
Junior lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Japán építészet
Japanese architecture

Dr. HORVÁTH Tamás PhD

egyetemi adjunktus **
Lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Modern épületek modernizációja, szükségszerűségek és lehetőségek
Modernization of modern buildings, necessities and possibilities

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Publikációk (számos letölthető) / Publications (with downloads)
Oktatási segédanyagok / Study Aids
Kutatási jelentések / Research Reports

PETRIKÓ László

egyetemi tanársegéd
Junior lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Épületgépészet
Building engineering

SZABÓ Ferdinánd

tanszéki mérnök
Engineer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Ábrázoló geometria és számítógépes modellezés
Descriptive geometry and computer-aided modelling

Oktatási segédanyagok / Study Aids

TAKÁCS Attila

tanszéki mérnök
Engineer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Építészeti tervezés, Épületszerkezetek
Architectural design, Building construction

POLLÁK András

Tanszéki mérnök
Engineer
 

Dr. FÁTRAI György PhD

nyug. egyetemi docens, óraadó oktató **
Ret. Associate professor, Visiting lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Épület- és szerkezetdiagnosztika, fa tetőszerkezetek
Building- and structure diagnostics, wooden roof stuctures

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Önéletrajz / CV

Dr. MOLNÁR Viktor PhD

nyug. egyetemi docens **
Ret. Associate professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Vályogépítészet, vályog laboratóriumi vizsgálatai
Loam architecture, laboratory diagnostics of loam

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Önéletrajz (letöltésekkel) / CV (with downloads)
Építőanyagok (jegyzet) / Building Materials (lecture notes)
Ajánló: A transzfinit halmazelmélet cáfolata (Kövesi E.)

PÓDER Zoltán

óraadó oktató
Visiting lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Építészeti tervezés, Építéskivitelezés
Architectural design, Building execution

Önéletrajz / CV

SZÁRAZ Andrea

óraadó oktató
Visiting lecturer
 

GOMBÁRNÉ KELEMEN Krisztina

tanszéki ügyintéző
Administrator
 
Volt kutató kollegáink:

Dr. HANT László

(elhúnyt)

főiskolai docens
Associate professor

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Épületgépészet
Building engineering
Infrastruktúra-fejlesztés gazdaságossági kérdései
Economic aspects of infrastructure development

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises

Dr. MOLNÁRKA Gergely PhD

egyetemi adjunktus **
Lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Épületdiagnosztikai és épületpatológiai rendszerek
Building diagnostics and buiding pathology

Publikációs lista / List of publications
Önéletrajz, tervezések, szakértések / CV, design and expertises
Letölthető publikációk / Downloadable publications

Dr. SVEJKOVSZKY Ferenc

nyug. egyetemi adjunktus
Lecturer

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Faanyagdiagnosztika, faanyagvédelem, faszerkezet-rekonstukció
Wood diagnostics, protection and reconstruction of wooden structures
Fa tetőszerkeztek, homlokzatburkolatok és nyílászárók
Wooden roof structures, facade covers and facade openings
Ipari hulladékok közömbösítése
Neutralization of industrial waste

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises

Prof. Dr. WINKLER Gábor

(elhúnyt)

egyetemi tanár, DSc **
University professor, DSc

KUTATÁSI TERÜLETEK / RESEARCH INTERESTS:
Építészettöténet és településtörténet
History of architecture and settlements
Műemlékvédelem és települési értékvédelem
Protecting monuments and settlements' values

Publikációk, tervezések, szakértések / Publications, design and expertises
Hivatkozások a publikációkra és tervezésekre / Citations of publications and works

* képzőművészeti portfólió
** publikációk teljes szövegeléréssel is

Elérhetőségek

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Térkép
Titkárság: D-504
Tel.: +36 (96) 503-454
Fax: +36 (96) 613-595
E-mail: kelemenk##kukac##sze.hu

Eseménynaptár

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!