KUTATÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK


A tanszék kutatási főiránya: Épületfenntartási folyamatok
tervezését hatékonyan elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
A kutatócsapat vezetője: Dr. Fátrai György PhD.
A kutatómunkát az Építőanyagvizsgálati és Épületfizikai Laboratórium is segíti.

Prof. Dr. Koppány Attila 2 disszertáció, 17 tudományos könyv és jegyzet, 3 könyvfejezet,
40 szakfolyóiratcikk és 40 konferenciacikk szerzője,
ezekből számos idegen nyelvű. Emelett 45 kutatási jelentést írt
és 45 szóbeli előadást tartott.

A tanszék oktatói által folytatott ill. folyó PhD-kutatómunkák:
 
Prof. Dr. Koppány Attila: épületdiagnosztikai és épületpatológiai rendszerek
Dr. Somfai Attila PhD: Kisalföldi történeti települések geomorfológiai szemléletű
településszerkezeti kutatása (megvédve 2003-ban)
Radosza Attila DLA: Művészettörténet, művészetkritika (megvédve 2003-ban)
Tolnay Imre DLA habil: Művészettörténet, művészetkritika (PhD 2003, habil 2013)
Dr. Fátrai György PhD: Barokk tetőszerkezetek (megvédve 2004-ben)
Dr. Molnár Viktor PhD: A vályog minősítő vizsgálatai (megvédve 2004-ben)
Bozsaky Dávid PhD: Homlokzati hőszigetelő rendszerek (megvédve 2012-ben)
Molnárka Gergely PhD: Épületdiagnosztikai és épületpatológiai rendszerek (megvédve 2015-ben)
Horváth Tamás PhD: Modern épületek modernizációja, szükségszerűségek és lehetőségek (megvédve 2017-ben)

Hazai és nemzetközi kapcsolatok és együttműködés:
 
A tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír.
Ezek közül is kiemelkedik a Nemzetközi Építéskutatási Tanács (CIB),
az MTA Építészettudományi Bizottsága, ahol Prof. Dr. Koppány Attila elnöki tisztet tölt be,
ill. az Építéstudományi Egyesület, ahol Prof. Dr. Koppány Attila oszágos társelnöki tisztet tölt be.
Tanszékünk részt vesz az ATRIUM nemzetközi építészeti projektben,
ill. az épületszerkezettani konferenciákon is.

Elérhetőségek

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Térkép
Titkárság: D-504
Tel.: +36 (96) 503-454
Fax: +36 (96) 613-595
E-mail: kelemenk##kukac##sze.hu

Eseménynaptár

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!