KEDVES ÉRDEKLŐDŐ !

 

             Az Építész Műteremház nyújtotta ideális feltételekkel és alapjaiban megújult – az európai építészképzésekkel kompatibilis – oktatási struktúrával várjuk azokat a jelentkezőket, akik terek, épületek létrehozásában, tervezésében, építésében, fenntartásában kívánnak alkotó szerepet játszani. Hallgatói műterem és modellező műhely biztosítja az egyénileg vagy csoportokban végzett alkotómunkát, a közösségi életben való részvételt. A 2017 őszén beindult új képzésben a valós térérzékelési és téralkotási folyamatok szerves részét képezik a metodikának, a projektalapú tervezési feladatok pedig biztosítják az aktuális, korszerű szakmai munkavégzéshez szükséges tudást. Az oktatási célok megvalósítását a hallgatók számára szervezett alkotóhetek, nyári alkotótáborok és hallgatói tervpályázatok is szolgálják. A differenciált szakmai tudást specializációs modulokban szerezhetik meg a hallgatók, a kötelező tárgyak mellett válaszható szakmai tárgyak személyes érdeklődésüknek megfelelő egyéni összeállításával. Az általunk kiadott oklevéllel teljes körű, Európára is kiterjedő tervezési jogosultság szerezhető. A hazai építészoktatás egyik központi szervezőjeként intenzív kapcsolatot ápolunk a többi építészképző intézménnyel oktatói és hallgatói szinten egyaránt. Oktatóink jellemzően az építészet különböző szakterületein gyakorló építészek, így hallgatóink számára biztosítani tudjuk a korszerű tudás és a piaci viszonyoknak megfelelő képességek elsajátítását. Nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően hallgatóink számára adottak az európai partnereinknél a külföldi egyetemi képzésekben való részvételi lehetőségek ugyanúgy, mint a különböző európai építészirodákban elnyerhető külföldi gyakorlati helyek. Az osztatlan (5 éves) képzésben, valamint az MSc képzésben oklevelet szerzett építészmérnökök a doktori képzésben való részvételre is pályázhatnak.

 
 

SPECIALIZÁCIÓK:

• Építészeti tervezés és belsőépítészet specializáció
        A specializáció az építészeti tervezés, belsőépítészet és kapcsolódó tárgykörök – építészettörténet, művészetek – területein ad többlet tudásanyagot, elmélyült ismereteket.

• Műemlékvédelem és rekonstrukció specializáció
        A specializáció tananyaga műemléki kutatások, szerkezeti hibák feltárása és javítása, valamint a műemlékhelyreállítások kérdéseinek ismertetésén keresztül készít fel a szakterületen való gyakorlati munkára.

• Épületszerkezeti konstruktőr specializáció
        A specializáción a hangsúlyt az épületek szakszerű szerkezeti kialakítására fektetjük, hogy felkészítsen a minden tekintetben megfelelő minőségű épületeket tervezésére, megvalósítására.
 

 

 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI OSZTATLAN (5 ÉVES) KÉPZÉS
    Az osztatlan képzés a hagyományos magyar építészképzés komplex művészeti és mérnöki szemléletét ötvözi, az építészeti tervezés hangsúlyos tantárgycsoportjára alapozva. Az oktatási rendszer elemei biztosítják a későbbi szakmagyakorláshoz szükséges széles körű eszköztár minden elemét: az építészeti és belsőépítészeti tervezéshez, a designhoz, az épület- és tartószerkezetek alaptörvényszerűségei alapján való kreatív tervezéséhez, az építészeti ábrázolás és építészeti kommunikáció kézi és számítógépes eszközeihez, az építészeti örökség (műemlékek, települések) megismeréséhez, kezeléséhez és védelméhez, az építőanyagokhoz, építéskivitelezéshez és építésigazgatáshoz szükséges szakmai tudást. A képzés során az alapozó tárgyak, a törzsanyag és a specializációk úgy épülnek egymásra, hogy a hallgatók egyre nagyobb szabadságot kapnak saját, perszonalizált tantervük kialakításában. Az építészmérnöki osztatlan képzésünket azok számára ajánljuk, akiket az építészet komplexitása teljességében érdekel és elsősorban a tervezés valamely területén, tervezési jogosultság megszerzésével képzelik el szakmai előmenetelüket, okleveles építészmérnökként.


ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS – BSC (3,5 ÉVES)
Az alapképzés a tervezői jogosultságot biztosító mesterképzésre való felkészítés mellett az építészet szerteágazó szakterületeinek alapszintű megismerését szolgálja. Az új struktúra tantárgyai az építészeti és épületszerkezeti tervezés elméleti és gyakorlati tudását egészítik ki a tartószerkezetek, az építészeti örökség és az építőanyagok ismeretével, valamint a kivitelezésben és az építésigazgatásban szükséges alapok elsajátításával. A kreatív problémamegoldáson túl minden feladat szerves részét képezik a szakmai életben való boldoguláshoz szükséges építészeti grafikai és verbális kommunikációs gyakorlatok. Az alapképzés után a tanulmányokat a megújult 2 éves Építész MSc képzésben lehet folytatni, ahol bármely felkínált specializáció teljesítése esetén a tudás magasabb szintre való emelése mellett tervezési jogosultság is szerezhető. Az építészmérnöki alapképzésünket azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek az építészeti tervezés, kivitelezés és építésügy folyamatai iránt, de egyelőre nem döntöttek konkrétan arról, melyik szakterületen szeretnének dolgozni.
 
 
ÉPITÉSZ MESTERKÉPZÉS – MSC (2 ÉVES)
A mesterképzés a nálunk, vagy bármely hazai (és 2019 őszétől nemzetközi) felsőoktatási intézményben végzett, építész vagy építészmérnöki alapdiplomával rendelkező hallgató számára biztosítja a szakmagyakorláshoz szükséges tudás elmélyítését és a teljes körű tervezői jogosultságra való felkészítést. Az építész tervezői és építészetelméleti alapstruktúrára a specializációban megjelenő, fókuszált szakmai modulok úgy rendszereződnek, hogy hallgatóink választott specializációjuk tantárgycsoportján túl szabadon válogathatnak a többi specializáció tárgyai közül, így személyes érdeklődésüknek megfelelően saját, személyes, specifikus szakmai tudást építhetnek fel. Az építész mesterképzésünket azok számára ajánljuk, akik alapképzésük és esetleges szakmai gyakorlatuk után tudásuk elmélyítését szeretnék elérni a specializációink által biztosított szakterületeken, valamint a tervezői jogosultság megszerzését célozzák.
 

Elérhetőségek

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
Térkép
Titkárság: D-504
Tel.: +36 (96) 503-454
Fax: +36 (96) 613-595
E-mail: kelemenk##kukac##sze.hu

Eseménynaptár

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!